Duda Cars

Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowę nowoczesnego Centrum blacharsko-lakierniczego i obsługowego pojazdów samochodowych dla firmy Duda Cars w Golęczewie z zapleczem biurowo-magazynowym i socjalnym oraz salonem sprzedaży.

Otwórz film

Duda Cars

Zakres prac obejmował wykonanie projektu wykonawczego oraz budowę Centrum blacharsko-lakierniczego i obsługowego pojazdów samochodowych dla firmy Duda Cars w Golęczewie z zapleczem biurowo-magazynowym i socjalnym oraz salonem sprzedaży.

Powierzchnia terenu inwestycji 28.000,00  m2, powierzchnia zabudowy 7.135,00 m2. Kubatura budynku 64.123,00m3. Powierzchnia placów manewrowo-postojowych 16.199,00 m2.

W skład budynku centrum blacharsko lakierniczego wchodzi dwukondygnacyjna część frontowa na bazie prostokąta o wymiarach 56x36m2. W części parterowej ulokowano strefę sprzedaży samochodów dostawczych, strefę obsługi klientów serwisu oraz stacje kontroli pojazdów. Na piętrze strefa ekspozycyjna i sprzedaż samochodów zabytkowych.

Budynek frontowy połączony z jednokondygnacyjną  halą remontowo-obsługową o wymiarach 42x120 m2 składającą się ze stref lakierniczych blacharskich i myjni samochodowej. Główna konstrukcja nośna budynku składa się z żelbetowych słupów prefabrykowanych. Stropy międzykondygnacyjne wykonane ze sprężonych płyt kanałowych. Konstrukcja nośna dachu wykonana ze stalowych elementów kratowo-belkowych. Elewacja budynku frontowego wykonana w systemie kasetonów aluminiowych. Część frontowa budynku wykonana w całości jako przeszklenie fasadowe aluminiowe wysokości 11,00 m. Ściany hali obłożone płyta warstwową. Na terenie obiektu zlokalizowano ekspozycyjną wiatę Van oraz wiatę techniczną.

W obiekcie wbudowano ok 1500 m3 betonu konstrukcyjnego, ok 200 m3 żelbetowych słupów i belek prefabrykowanych, ok 100 t stali zbrojeniowej oraz ok 250 t stalowych konstrukcji nośnych

Inne realizacje