Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
Hala magazynowa oraz budowa transportera taśmowego zrębek dla firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp z o.o.

Hala magazynowa oraz budowa transportera taśmowego zrębek dla firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp z o.o.

Zakres robót obejmował wykonanie hali magazynowej i transportera taśmowego zrębek. Prace obejmowały wykonanie kompletnej hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (słupy prefabrykowane żelbetowe, dach w konstrukcji stalowej) o powierzchni 5638 m2 i kubaturze 59 170 m3 wraz z obudową. Drugi etap inwestycji obejmował wykonanie specjalistycznego transportera zrębek, wraz z fundamentem technologicznym, konstrukcją wsporczą oraz dostawą i montażem elementów przenośnika taśmowego o łącznej masie 80 ton.

Inne realizacje