Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich
Wykonanie obiektów przemysłowych wraz z fundamentami technologicznymi i nawierzchniami betonowymi placów dla nowej linii zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich.

Zakres robót obejmował wykonanie obiektów przemysłowych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego o linię technologiczną płyt OSB w Strzelcach Opolskich.

W ramach kontraktu realizowane były fundamenty technologiczne pod urządzenia, budynki o konstrukcji stalowej i żelbetowej wraz z obudową dachów i ścian oraz nawierzchnie betonowe placów, w tym między innymi:

  • Fundamenty technologiczne o łącznej objętości 10 000 m3 betonu konstrukcyjnego oraz 700 ton stali zbrojeniowej.

  • Hala biomasy – powierzchnia 3000 m2, kubatura 28 000 m3, konstrukcja ścian żelbetowa, konstrukcja dachu stalowa , obudowa z blachy trapezowej.   

  • Ostrzalnia i skrawalnia – powierzchnia łączna 600 m2, konstrukcja stalowa obudowana blachą trapezową, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.   

  • Pompownia – powierzchnia 286 m2, budynek o konstrukcji stalowej, obudowa z blachy trapezowej, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

  • Zaklejarnia – powierzchnia 1250 m2, obudowa z blachy trapezowej, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

  • Transformatorownie – powierzchnia łączna 430 m2, obudowa z blach trapezowych, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

Inne realizacje