Kronospan Szczecinek Sp. z. o.o.
Kronospan Szczecinek – wykonanie fundamentów technologicznych dla nowej linii recyclingu.
Zakres robót obejmował wykonanie fundamentów technologicznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego w Szczecinku. W ramach kontraktu realizowane były fundamenty TM-01; 02; 03 o łącznej objętości 5000 m3 betonu oraz wbudowanego zbrojenia w ilości 400 ton. Część fundamentów byłą wykonywana w złożonych warunkach gruntowych, w wykopie o głębokości 8 m z wykorzystaniem wbijanych ścianek szczelnych stalowych do głębokości 12 m. Wysokość ścian fundamentowych wynosiła do 8 m ponad poziom terenu.

Inne realizacje