Przejdź do strony: Inżynieria
jakości!

Nasze doświadczenie

 • Hala produkcyjno-magazynowa wraz z częścią socjalną i łącznikiem dla firmy Dutch Trade w Psarskie

  Zakres robót obejmował wykonanie hali jednonawowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym dwukondygnacyjnym o łącznej powierzchni 2 016,00 m2 i kubaturze 16 128,00 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozpiętość nawy hali wynosiła 27,19m. Konstrukcję hali stanowiły słupy i dźwigary stalowe. Obudowa hali tj. elewacja i dach zostały wykonane z płyty warstwowych z wypełnieniem PIR. Budynek socjalno-biurowy dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z rdzeniami żelbetowymi, strop z płyt kanałowych.
 • Budynek biurowo-magazynowy ul. Ostrowska w Poznaniu dla firmy TOPMET Light w Poznaniu

  Zakres robót obejmował budowę budynku biurowo-magazynowego przy ul. Ostrowskiej w Poznaniu, o łącznej powierzchni 2 986 m2 i kubaturze 30 596 m3. Hala magazynowa wykonana jako jednonawowa w konstrukcji stalowej, o pow. 2 500 m2 i kubaturze 21 709 m3 wraz z częścią socjalno-biurową, dokiem i pomieszczeniem rozładunku oraz kompletnym zagospodarowaniem terenu obejmującym drogi wewnętrzne, chodniki i parkingi. Powierzchnia dróg i parkingów: 3 240 m2. Obudowa hali z płyt warstwowych PIR, część socjalno-biurowa w technologii tradycyjnej murowanej.
 • Zakres robót obejmował wykonanie fundamentów technologicznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego w Szczecinku. W ramach kontraktu realizowane były fundamenty TM-01; 02; 03 o łącznej objętości 5000 m3 betonu oraz wbudowanego zbrojenia w ilości 400 ton. Część fundamentów byłą wykonywana w złożonych warunkach gruntowych, w wykopie o głębokości 8 m z wykorzystaniem wbijanych ścianek szczelnych stalowych do głębokości 12 m. Wysokość ścian fundamentowych wynosiła do 8 m ponad poziom terenu.
 • Zakres robót obejmował wykonanie obiektów przemysłowych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego o linię technologiczną płyt OSB w Strzelcach Opolskich.

  W ramach kontraktu realizowane były fundamenty technologiczne pod urządzenia, budynki o konstrukcji stalowej i żelbetowej wraz z obudową dachów i ścian oraz nawierzchnie betonowe placów, w tym między innymi:

  • Fundamenty technologiczne o łącznej objętości 10 000 m3 betonu konstrukcyjnego oraz 700 ton stali zbrojeniowej.

  • Hala biomasy – powierzchnia 3000 m2, kubatura 28 000 m3, konstrukcja ścian żelbetowa, konstrukcja dachu stalowa , obudowa z blachy trapezowej.   

  • Ostrzalnia i skrawalnia – powierzchnia łączna 600 m2, konstrukcja stalowa obudowana blachą trapezową, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.   

  • Pompownia – powierzchnia 286 m2, budynek o konstrukcji stalowej, obudowa z blachy trapezowej, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

  • Zaklejarnia – powierzchnia 1250 m2, obudowa z blachy trapezowej, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

  • Transformatorownie – powierzchnia łączna 430 m2, obudowa z blach trapezowych, ocieplona wełną mineralną, pokrycie dachu z membrany PCV.

 • Hala magazynowa wraz z częścią socjalno-biurową dla firmy M.W. Mizgier w Kijewie Środa Wielkopolska.

  Zakres robót obejmował wykonanie hali magazynowej jednonawowej wraz z dwoma budynkami socjalno-biurowymi o łącznej powierzchni 4 408,00 m2 i kubaturze 42 640,00 m3. Konstrukcja hali wykonana jako mieszana żelbetowo-stalowa. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana : słupy, podwaliny, doki rozładunkowe. Konstrukcja stalowa: wiązary kratowe dachowe o rozpiętości 25 m. Obudowa ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR. Dach wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną i pokrytej membraną PCV. Budynek socjalno-biurowy wykonany jako parterowy w technologii tradycyjnej murowanej, dach wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną pokryty membraną PCV.
 • Galeria Krotoszyńska - Słodowa 13, Krotoszyn

  Budynek o konstrukcji żelbetowej szkieletowej z wypełnieniem pustakami ceramicznymi, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz parkingiem podziemnym. Powierzchnia zabudowy: 2600 m2, Parter: 1956 m2, Piętro: 1936 m2, Kubatura: 24 300 m3, Kondygnacja podziemna z parkingiem podziemnym: 1642,5 m2

 • Hala magazynowa wraz z salą obsługi dla firmy Eurocash w Śremie oraz Gostyniu

 • Hala magazynowa oraz budowa transportera taśmowego zrębek dla firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp z o.o.

  Zakres robót obejmował wykonanie hali magazynowej i transportera taśmowego zrębek. Prace obejmowały wykonanie kompletnej hali jednonawowej o konstrukcji mieszanej (słupy prefabrykowane żelbetowe, dach w konstrukcji stalowej) o powierzchni 5638 m2 i kubaturze 59 170 m3 wraz z obudową. Drugi etap inwestycji obejmował wykonanie specjalistycznego transportera zrębek, wraz z fundamentem technologicznym, konstrukcją wsporczą oraz dostawą i montażem elementów przenośnika taśmowego o łącznej masie 80 ton.
 • Hala magazynowa dla firmy Pro-Mar w Poznaniu ul. Bałtycka.

  Zakres robót obejmował wykonanie hali magazynowej jednonawowej (dobudowywanej do istniejącego budynku) wraz z suwnicami o udźwigu 5 i 8 ton. Hala magazynowa o konstrukcji mieszanej : ściany szczytowe murowane z rdzeniami żelbetowymi, słupy i dach w konstrukcji stalowej. Powierzchnia obiektu wynosi 1 326 m2 a kubatura 15 870 m3. Dach blacha trapezowa, wełna mineralna i membrana PCV, elewacja z płyt warstwowych PIR.
 • Kompleksowe wykonanie zabytkowej wiaty peronu 4A na st. Dworca PKP Poznań Główny dla firmy Poznań City Center Sp z o.o. w Poznaniu.

  Zakres robót obejmował wykonanie kompleksowego budowy i modernizacji zabytkowej wiaty peronu 4A na Dworcu PKP Poznań Główny w Poznaniu. W zakresu prac wchodziło wykonanie nowych fundamentów peronu, przeniesienie zabytkowej wiaty z peronu 2 na peron 4A wraz z wykonaniem dodatkowej konstrukcji stalowej stylizowanej na zabytkową konstrukcję łączoną nitami, wykonanie modernizacji i przekładki na peronach sieci zewnętrznych instalacyjnych, usunięcie kolizji słupów trakcyjnych, wykonanie uszynienia oraz oświetlenia wiaty. Prace były prowadzone we współpracy z Konserwatorem zabytków. Wiata zabytkowa posiadała łączną powierzchnię 1 400 m2 i długość 206 mb.

 • Stacja obsługi samochodów

  Zakres robót obejmował budowę budynku warsztatu obsługi serwisowej z blacharnią i lakiernią wraz z fundamentami pod kabinę lakierniczą i podnośniki samochodowe, kompletne sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i technologiczne, oraz zagospodarowanie terenu obejmujące drogi wewnętrzne i parkingi dla dealera firmy Volkswagen Mroczkowski – Rzepecki w Poznaniu. Obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 1 051 m2 i kubaturze 8 936 m3 znajduje się przy ul. Sanockiej 92 w Poznaniu. Powierzchnia dróg i parkingów: 12 894 m2.

  Budynek wykonany jako jednonawowy w konstrukcji mieszanej, żelbetowo – murowo – stalowej. Jest to jednokondygnacyjna hala obejmująca blacharnię i lakiernię z wydzieloną dwukondygnacyjną częścią socjalną. W hali wykonano pomieszczenia hydroforni, rozdzielni głównej, agregatu prądotwórczego oraz kotłowni. Obudowa hali z płyt warstwowych z wypełnienie PIR i wełną mineralną, dach w układzie: blacha trapezowa, wełna mineralna i membrana dachowa. Część socjalno-biurowa w technologii tradycyjnej murowanej. Oprócz budynku głównego i nawierzchni drogowych zakres prac obejmował elementy zagospodarowania terenu takiej jak: oświetlenie zewnętrzne, maszty flagowe, szlabany drogowe i ogrodzenie terenu

 • Hala produkcyjna wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni 5 200 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz specjalistycznymi fundamentami technologicznymi i suwnicami dla uruchomienia produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych dla firmy SBN Runowo w Runowie Krajeńskim – obiekt w realizacji.
 • Zakres robót obejmował wykonanie hali produkcyjno-magazynowej jednonawowej o łącznej powierzchni 6 750,00 m2 i kubaturze 76 780,00 m3. Konstrukcja hali wykonana jako mieszana żelbetowo-stalowa. Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana : słupy, podwaliny, doki rozładunkowe. Konstrukcja stalowa: wiązary kratowe dachowe. Obudowa ścian z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR. Dach wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną i pokrytej membraną PCV. Na dachu zastosowano pasmo świetlne oraz klapy dymowe.

 • Hala dwunawowa o rozpiętości 38m i 42m i wymiarach 80m*212m wraz z wiatą magazynową o rozpiętości 25m i wymiarach 84m*50m co daje łączną powierzchnię : 16 978 m2 i kubaturze : 203 740 m3. Konstrukcja żelbetowa monolityczna: stopy fundamentowe i ławy fundamentowe pod ściany ogniowe Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana : słupy, podwaliny Ściany ogniowe o wysokości 12m : cegła silikatowa i beton komórkowy Konstrukcja stalowa: wiązary kratowe dachowe o rozpiętości 38m i 42m Do wysokości 1,8m belka podwalinowa prefabrykowana – trójwarstwowa gr. 26cm. Ocieplona wełną mineralną gr. 5cm. Powyżej 1,8m ściana z kaset stalowych (RAL 9002) wypełnionych wełną mineralną gr.12cm z obudową z blachy trapezowej TR35 gr. 0,63mm – kolor RAL 7024 Dach wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną gr.15cm pokrytej membraną PCV gr. 1,5 mm Rynny Ø250, rury spustowe Ø200 z blachy powlekanej gr. 0,55mm Posadzka betonowa z betonu C30/37 gr.25cm, zatarta na gładko, zbrojona zbrojeniem rozproszonym 35kg/m3 Konstrukcja stalowa wiaty: wiązary kratowe dachowe o rozpiętości od 8m do25m Ściany od wysokości 5m do z kaset stalowych (RAL 9002) gr.12cm z obudową z blachy trapezowej TR35 gr. 0,63mm – kolor RAL 7024 Dach wykonany z blachy trapezowej ocieplony wełną mineralną gr.8cm pokrytej membraną PCV gr. 1,5 mm
 • Wykonany budynek pełni funkcję budynku handlowego dla firmy Bricomarche. Obiekt posiada wydzieloną strefę sali sprzedaży oraz odrębną część socjalno-biurową dla pracowników zlokalizowaną na piętrze. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi : 2 242 m2, a kubatura 17 349,24 m3 Konstrukcja obiektu jest żelbetowa monolityczna: stopy i ławy fundamentowe, podwaliny oraz stropy w części socjalnej. Na dachu wykonano konstrukcję stalową: wiązary kratowe dachowe o rozpiętości 12m i 18m, płatwie kratowe o rozpiętości 18m. Ściany budynku wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem PIR gr. 10cm, a w części socjalnej ściany wykonane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm. Dach płaski o nachyleniu 2%, wykonany z blachy trapezowej, ocieplony wełną mineralną gr.20cm i pokryty membraną PCV gr. 1,5 mm Odwodnienie dachu wykonane jako podciśnieniowe w systemie Pluvia Geberit. Posadzka betonowa wykonana z betonu C25/30 gr.18cm, zatarta na gładko, zbrojona zbrojeniem rozproszonym.

 • Modernizacja hali E i F zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej w Poznaniu wraz z instalacjami i technologią

  Zakres prac obejmował modernizację hali E i F na czynnej zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej 2 w Poznaniu. W ramach w/w modernizacji wykonano wyburzenia w istniejącej zabudowie, budowę hali F (hala naprawcza wózków tramwajowych wraz z ich myjnią i pomieszczeniami socjalnymi) o konstrukcji stalowo-szkieletowej wraz z torowiskiem tramwajowym, wyposażeniem technologicznym w tym obrotnice torowe, suwnica 8t, żurawik 7,5 t. W ramach modernizacji hali E (hala napraw taboru tramwajowego) z wykonano w niej żelbetowe kanały technologiczne oraz stalowe konstrukcji pomostów dla obsługi górnych części taboru wraz z torowiskiem tramwajowym, wyposażeniem technologicznym w tym obronicie tramwajowe, podnośniki kolumnowe 8 szt i 12 szt, wciągniki 2,5 t, system sygnalizacji przeglądów wózków tramwajowych, pomiar zawarcia osiowego, wykonie sieci trakcyjnej sztywnej odstawnej na każdym stanowisku 1/3; 3/2; 4/1;4;2 wraz z automatyką sieci trakcyjnie sztywnej. Wykonano w modernizowanych obiektach kompleksowo instalacje elektryczne, teletechniczne , sanitarne, technologiczne. Przebudowa obejmowała wykonie torowiska tramwajowego , sieci trakcyjnej, na zewnątrz modernizowanych hali E i F.

 • Kleiber

  Zakres robót obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z budową budynku produkcyjno-magazynowego o pow. 5 200 m2 z częścią biurowo-socjalną o pow. 940 m2 wraz wewnętrzną instalacją gazu i infrastrukturą.

  Budynek magazynowo-produkcyjny przewidziano w technologii mieszanej : żelbetowej monolitycznej (fundamenty) i prefabrykowanej (słupy, podwaliny, doki) oraz konstrukcję stalową dachu. Pokrycie dachu przewidziano z blachy trapezowej, ocieplenie wełna mineralna i pokrycie membrana a elewacja obiektu przewidziano z kaset stalowych z wełną mineralną i blacha trapezową elewacyjną. Posadzka betonowa przewidziana na obciążenia 5 t/m2.

  Obiekt biurowo-socjalny przewidziano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi. Elewacja przewidziana jako aluminiowo-szklana wraz z panelami aluminiowymi i tynkiem mineralnym. Wykończenie powierzchni biurowej przewidziano w wysokim standardzie ze ścianami szklanymi. Obiekt wyposażony w komplet instalacji sanitarnych i elektrycznych w tym klimatyzacja i niskie prądy.

 • Nove Olendry

  Nove Olendry to nowa inwestycja w sercu Naramowic. U zbiegu ulic Sielawy i Czarnucha. Obejmuje ona budowę budynków wielorodzinnych z mieszkaniami o powierzchni od 32 do 84 m2.

  Obiekty wykonano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami filigran, elewacją z mineralnej płytki klinkierowej. Dach więźba drewniana pokryta blachodachówką.

 • H4 Group Hawryluk

  Inwestycja obejmowała wykonanie projektu oraz realizacje budynku hali magazynowej o powierzchni 8 200 m2 wraz z budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni 450 m2 oraz całą infrastruktura zewnętrzną. Obiekt wykonany został w klasie obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2.

  Hala magazynowa została wykonana w technologii mieszanej : żelbetowej monolitycznej (fundamenty); prefabrykowanej (słupy, podwaliny, doki) oraz konstrukcja stalowa dachu.

  Pokrycie dachu to blacha trapezowa, wełna mineralna, membrana a elewację obiektu wykonano z płyty warstwowej PIR. Posadzka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym. Obiekt wyposażono w świetliki i klapy.

  Budynek biurowo-socjalny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz ze stropami prefabrykowanymi. Wykończenie obiektu w wysokim standardzie : ścianki wewnętrzne g-k, sufity podwieszane, okładziny posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny dywanowe. Obiekt obejmuje wykonanie kompleksowych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z systemem sygnalizacji pożaru.

 • Duda Cars

  Zakres prac obejmował wykonanie projektu wykonawczego oraz budowę Centrum blacharsko-lakierniczego i obsługowego pojazdów samochodowych dla firmy Duda Cars w Golęczewie z zapleczem biurowo-magazynowym i socjalnym oraz salonem sprzedaży.

  Powierzchnia terenu inwestycji 28.000,00  m2, powierzchnia zabudowy 7.135,00 m2. Kubatura budynku 64.123,00m3. Powierzchnia placów manewrowo-postojowych 16.199,00 m2.

  W skład budynku centrum blacharsko lakierniczego wchodzi dwukondygnacyjna część frontowa na bazie prostokąta o wymiarach 56x36m2. W części parterowej ulokowano strefę sprzedaży samochodów dostawczych, strefę obsługi klientów serwisu oraz stacje kontroli pojazdów. Na piętrze strefa ekspozycyjna i sprzedaż samochodów zabytkowych.

  Budynek frontowy połączony z jednokondygnacyjną  halą remontowo-obsługową o wymiarach 42x120 m2 składającą się ze stref lakierniczych blacharskich i myjni samochodowej. Główna konstrukcja nośna budynku składa się z żelbetowych słupów prefabrykowanych. Stropy międzykondygnacyjne wykonane ze sprężonych płyt kanałowych. Konstrukcja nośna dachu wykonana ze stalowych elementów kratowo-belkowych. Elewacja budynku frontowego wykonana w systemie kasetonów aluminiowych. Część frontowa budynku wykonana w całości jako przeszklenie fasadowe aluminiowe wysokości 11,00 m. Ściany hali obłożone płyta warstwową. Na terenie obiektu zlokalizowano ekspozycyjną wiatę Van oraz wiatę techniczną.

  W obiekcie wbudowano ok 1500 m3 betonu konstrukcyjnego, ok 200 m3 żelbetowych słupów i belek prefabrykowanych, ok 100 t stali zbrojeniowej oraz ok 250 t stalowych konstrukcji nośnych

Przejdź do strony: Nasza oferta