Projektowanie

BSI Construction oferuje pełen zakres usług projektowych począwszy od wstępnych koncepcji architektonicznych, po specjalistyczne projekty inżynierskie.

Firma BSI Construction oferuje pełen zakres usług projektowych począwszy od wstępnych koncepcji architektonicznych, wizualizacji poprzez wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe, po specjalistyczne projekty inżynierskie.

Przygotowujemy projekty na potrzeby różnych obiektów : obiekty przemysłowe i handlowe, użyteczności publicznej, biurowce, budynki szkolne, magazyny oraz obiekty specjalnego przeznaczenia wg szczegółowej specyfikacji Klientów.

Projektujemy obiekty nowoczesne i ergonomiczne, uwzględniając w szczególności późniejsze koszt eksploatacji obiektu czy jego ewentualną rozbudowę, a także uwzględniając kompozycję obiektu z istniejącą już na danym obszarze infrastrukturą, ale także estetyką i względami ekonomicznymi.

Wszystkie działania, na etapie projektowania, mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania przestrzeni tworzonej dla realizacji konkretnych celów, a całość powinna być zgodna z aktualnymi światowymi trendami, a nawet je wyprzedzać. Staramy się tworzyć obiekty charakterystyczne i unikatowe, zaspokajające potrzeby najbardziej wymagających, konsultując naszą wizję i plany, z życzeniami i możliwościami Inwestorów.

Proces projektowania dzielimy na kilka etapów :

  1. Tworzenie założeń projektowych oraz koncepcji i wizualizacji zgodnych z potrzebami Inwestora, przeznaczeniem obiektu oraz planami rozwoju,
  2. Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień wraz z doradztwem technologicznym, uwzględniającym optymalizację kosztów na etapie budowy i eksploatacji z równoczesnym wsparciem działań formalno-prawnych, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
  3. Przygotowanie projektu wykonawczego w ścisłej współpracy z Inwestorem wraz z koordynacją międzybranżową,
  4. Nadzór i koordynacja nad terminową realizacją budowy oraz sporządzenie dokumentacji podwykonawczej,

Na każdym etapie tego procesu jesteśmy do Państwa dyspozycji, a pełna współpraca, pozytywne relacje z Inwestorem i dobra atmosfera w trakcie realizacji są ważnym elementem sukcesu całego wspólnego projektu.