Stacja obsługi samochodów Volkswagen Mroczkowski – Rzepecki

Budowa budynku blacharni i lakierni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz nawierzchnią utwardzoną i zjazdami przy ulicy Sanockiej w Poznaniu dla firmy Dealera Volkswagena Mroczkowski Rzepecki.

Otwórz film

Stacja obsługi samochodów

Zakres robót obejmował budowę budynku warsztatu obsługi serwisowej z blacharnią i lakiernią wraz z fundamentami pod kabinę lakierniczą i podnośniki samochodowe, kompletne sieci i instalacje sanitarne, elektryczne i technologiczne, oraz zagospodarowanie terenu obejmujące drogi wewnętrzne i parkingi dla dealera firmy Volkswagen Mroczkowski – Rzepecki w Poznaniu. Obiekt o łącznej powierzchni zabudowy 1 051 m2 i kubaturze 8 936 m3 znajduje się przy ul. Sanockiej 92 w Poznaniu. Powierzchnia dróg i parkingów: 12 894 m2.

Budynek wykonany jako jednonawowy w konstrukcji mieszanej, żelbetowo – murowo – stalowej. Jest to jednokondygnacyjna hala obejmująca blacharnię i lakiernię z wydzieloną dwukondygnacyjną częścią socjalną. W hali wykonano pomieszczenia hydroforni, rozdzielni głównej, agregatu prądotwórczego oraz kotłowni. Obudowa hali z płyt warstwowych z wypełnienie PIR i wełną mineralną, dach w układzie: blacha trapezowa, wełna mineralna i membrana dachowa. Część socjalno-biurowa w technologii tradycyjnej murowanej. Oprócz budynku głównego i nawierzchni drogowych zakres prac obejmował elementy zagospodarowania terenu takiej jak: oświetlenie zewnętrzne, maszty flagowe, szlabany drogowe i ogrodzenie terenu

Inne realizacje