Zajezdnia MPK Poznań

Modernizacja hali E i F zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej w Poznaniu wraz z instalacjami i technologią

Otwórz film

Modernizacja hali E i F zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej w Poznaniu wraz z instalacjami i technologią

Zakres prac obejmował modernizację hali E i F na czynnej zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej 2 w Poznaniu. W ramach w/w modernizacji wykonano wyburzenia w istniejącej zabudowie, budowę hali F (hala naprawcza wózków tramwajowych wraz z ich myjnią i pomieszczeniami socjalnymi) o konstrukcji stalowo-szkieletowej wraz z torowiskiem tramwajowym, wyposażeniem technologicznym w tym obrotnice torowe, suwnica 8t, żurawik 7,5 t. W ramach modernizacji hali E (hala napraw taboru tramwajowego) z wykonano w niej żelbetowe kanały technologiczne oraz stalowe konstrukcji pomostów dla obsługi górnych części taboru wraz z torowiskiem tramwajowym, wyposażeniem technologicznym w tym obronicie tramwajowe, podnośniki kolumnowe 8 szt i 12 szt, wciągniki 2,5 t, system sygnalizacji przeglądów wózków tramwajowych, pomiar zawarcia osiowego, wykonie sieci trakcyjnej sztywnej odstawnej na każdym stanowisku 1/3; 3/2; 4/1;4;2 wraz z automatyką sieci trakcyjnie sztywnej. Wykonano w modernizowanych obiektach kompleksowo instalacje elektryczne, teletechniczne , sanitarne, technologiczne. Przebudowa obejmowała wykonie torowiska tramwajowego , sieci trakcyjnej, na zewnątrz modernizowanych hali E i F.

Inne realizacje