Projektowanie

BSI Construction oferuje pełen zakres usług projektowych
począwszy od wstępnych koncepcjiarchitektonicznych,
po specjalistyczne projekty inżynierskie.

Strona główna / Oferta / Projektowanie

Firma BSI Construction oferuje pełen zakres usług projektowych począwszy od wstępnych koncepcji architektonicznych, wizualizacji poprzez wielobranżowe projekty budowlane, wykonawcze i warsztatowe, po specjalistyczne projekty inżynierskie.

Przygotowujemy projekty na potrzeby różnych obiektów : obiekty przemysłowe i handlowe, użyteczności publicznej, biurowce, budynki szkolne, magazyny oraz obiekty specjalnego przeznaczenia wg szczegółowej specyfikacji Klientów.

Projektujemy obiekty nowoczesne i ergonomiczne, uwzględniając w szczególności późniejsze koszt eksploatacji obiektu czy jego ewentualną rozbudowę, a także uwzględniając kompozycję obiektu z istniejącą już na danym obszarze infrastrukturą, ale także estetyką i względami ekonomicznymi.

Wszystkie działania, na etapie projektowania, mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania przestrzeni tworzonej dla realizacji konkretnych celów, a całość powinna być zgodna z aktualnymi światowymi trendami, a nawet je wyprzedzać. Staramy się tworzyć obiekty charakterystyczne i unikatowe, zaspokajające potrzeby najbardziej wymagających, konsultując naszą wizję i plany, z życzeniami i możliwościami Inwestorów.

Proces projektowania dzielimy na kilka etapów :

  1. Tworzenie założeń projektowych oraz koncepcji i wizualizacji zgodnych z potrzebami Inwestora, przeznaczeniem obiektu oraz planami rozwoju,
  2. Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień wraz z doradztwem technologicznym, uwzględniającym optymalizację kosztów na etapie budowy i eksploatacji z równoczesnym wsparciem działań formalno-prawnych, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
  3. Przygotowanie projektu wykonawczego w ścisłej współpracy z Inwestorem wraz z koordynacją międzybranżową,
  4. Nadzór i koordynacja nad terminową realizacją budowy oraz sporządzenie dokumentacji podwykonawczej,

Na każdym etapie tego procesu jesteśmy do Państwa dyspozycji, a pełna współpraca, pozytywne relacje z Inwestorem i dobra atmosfera w trakcie realizacji są ważnym elementem sukcesu całego wspólnego projektu.

 

Firma BSI Construction specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowej realizacji następujących obiektów:

hale magazynowe i produkcyjne
centra logistyczne
obiekty biurowe
obiekty użyteczności publicznej
obiekty handlowe
mosty i wiadukty
mroźnie i chłodnie
obiekty sportowe i rekreacyjne
zakłady specjalistyczne

Dzięki wartościom, które wyznajemy i szacunku dla klienta oraz chęci zrozumienia jego potrzeb dalej rozwijamy się w dziedzinie budownictwa i realizujemy kolejne, coraz ciekawsze inwestycje.
Zrealizowaliśmy bardzo dużo inwestycji zróżnicowanych jeśli chodzi o potrzeby klienta, przeznaczenie oraz technologię wykonania.